18003099999 info@cims.org
Shreya Patel

Shreya Patel

Pathologist MBBS,MD(PATHOLOGY) Pathology shreya.patel@cimshospital.org +91 9723553665