+917069000000 info@cims.org

ટીઓએફ – બ્લ્યુ બેબી સિન્ડ્રોમ

ટીઓએફ – બ્લ્યુ બેબી સિન્ડ્રોમ ટેટ્રાલોજી ઓફ ફેલ્લોટ (હૃદયની ખામીઓ) એક એવી જવલ્લે થતી પરિસ્થિતિ છે જે હૃદયની ચાર જન્મજાત ખામીઓ ભેગી થવાના કારણે સર્જાય છે. તેમા સામેલ છે ફજીડ્ઢ (હૃદયના ડાબા અને જમણા ક્ષેપકના પટલમાં કાણું હોવુ). જમણા ક્ષેપકથી ફેફસામાં જતા બાહ્ય...